La Recollida Selectiva Porta a Porta i els efectes sobre la prevenció de residus

L'experiència dels municipis que han implantat la recollida selectiva porta a porta constata resultats importants en la reducció dels residus. Segons analitzà l'Associació i la Fundació ENT l'any 2013, la generació de residus per càpita en els municipis catalans abans i després d'implantar el sistema porta a porta (PaP) presenta una disminució mitjana en percentatge (ponderada per població) del 15,3% immediatament després de la implantació. A continuació es presenten els resultats de prevenció de residus assolits amb la implantació del porta a porta, organitzats en base a l'any d'implantació.

Prevenció de residus assolida després de la implantació de sistemes de recollida porta a porta purs.


Només s'han comptabilitzat les experiències on la recollida PaP aplica a més del 90% de la població.Prevenció de residus assolida després de la implantació de sistemes de recollida porta a porta purs.
La prevenció assolida al llarg dels dos primers anys després de la implantació arriba al 15,3% de prevenció de residus. Després tendeix a estabilitzar-se.Quan es compara la prevenció assolida entre les diferents modalitats de recollida porta a porta, s'obté que en el cas del model de recollida PaP de 2 fraccions la prevenció assolida després de la implantació és inferior a l'obtinguda en els altres models que recullen més fraccions porta a porta

Prevenció de residus assolida després de la implantació en diferents modalitats de recollida porta a porta, en funció de les fraccions recollides.
 

Cap altre model assoleix aquests nivells de reducció i entre les principals causes hi ha:


1. La desaparició dels residus no municipals.


Es considera una de les causes més importants que expliquen la reducció de residus, ja que la implantació del model PaP suposa la desaparició de gairebé tots els contenidors del carrer, pel que s'eliminen els abocaments irregulars de residus industrials, tallers, jardiners, dels generadors de runa, etc., els quals fins el moment camuflaven els seus residus a l'interior dels contenidors del carrer. En desaparèixer els contenidors, aquests abocaments es fan més visibles i per tant, és més fàcil detectar-los i identificar-ne el productor.