Objectius i serveis

Els objectius de l'Associació són:

 • Promoure, en l’àmbit de la gestió dels residus a Catalunya, el model de recollida selectiva anomenat “Porta a Porta”, tot entenent que aquest és plenament compatible amb els principis de prevenció de la contaminació, de minimització dels residus, de valorització dels residus, de suficiència, de proximitat, de protecció i regeneració del sòl, de “qui contamina paga” i de transparència en la informació, i que a més, ha demostrat aconseguir el màxim grau d’eficiència –tant a nivell quantitatiu com qualitatiu– assolit fins a la data.
 • Informar sobre la recollida porta a porta a tothom qui pugui interessar i, de forma especial, a d'altres ens locals, institucions, organitzacions, etc.

 • Establir el marc adequat per a possibilitar un intercanvi d’experiències més fluid entre els municipis que realitzen la recollida “Porta a Porta”.

 • Promoure l'optimització de la recollida "Porta a Porta",  com a via per a garantir la seva sostenibilitat des d'un punt de vista tècnic, ambiental, social i econòmic.
 • Difondre els resultats d’estudis i experiències vinculades amb la recollida “Porta a Porta” mitjançant publicacions o qualsevol altre sistema de comunicació.

 • Donar servei als membres de dret, amb caràcter propi i exclusiu.Els serveis de l'associació per assolir els seus objectius són:

 • Realitzar, en funció dels recursos disponibles, visites informatives i tècniques, tasques d'assessorament a ens locals i supramunicipals (municipis, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, etc.)
 • Solucionar dubtes i oferir assessorament, en funció dels recursos disponibles, mitjançant el contacte del web de l'associació: www.portaaporta.cat i a través del correu electrònic i del telèfon.
 • Recopilar diferents experiències "Porta a Porta" per tal de possibilitar una xarxa d'intercanvi d'experiències, i posar en contacte diferents ens amb afinitats comuns, o bé oferir informació.
 • Organitzar trobades tècniques per tal d'estudiar com optimitzar la recollida "Porta a Porta"
 • Realitzar publicacions, notes de premsa, estudis per tal de difondre els resultats i experiències vinculades amb la recollida "Porta a Porta"
 • Organitzar cursos, jornades i participar en jornades i conferències.
 • Actuar com a òrgan centralitzat de contractació de serveis i subministraments conforme la legislació de contractes del Sector Públic per l'adquisició de tot tipus de material vinculat amb la recollida Porta a Porta (bosses compostables, cubells, etc.) de manera que comporti un estalvi econòmic i procedimental per als membres associats, tenint en compte la legislació actual sobre contractes.
 • Efectuar compres conjuntes de tot tipus de material vinculat amb la recollida Porta a Porta (bosses compostables, cubells, etc.) de manera que comporti un estalvi econòmic i procedimental per als membres associats, tenint en compte la legislació actual sobre contractes.
 • Sol·licitar subvencions, ajuts, etc., individualment com a Associació, o conjuntament amb altres associats o entitats, per tal de promoure i finançar qualsevol activitat ordinària objecte de l'associació, i de forma específica per a realitzar campanyes d’implantació o de reforç de promoció de la recollida “Porta a PortaL’Associació posa a disposició tant dels seus membres com de la resta de municipis catalans i d’arreu, administracions i institucions, empreses, altres col·lectius interessats, etc. estudis, documents i informes sobre la recollida porta a porta que es poden consultar a la secció de Documents.