Audiovisuals

Vídeos sobre el PaP

Dins el marc del projecte "Difusió de l'impacte de la recollida selectiva porta a porta en la prevenció dels residus", subvencionat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta i la Fundació ENT hem elaborat 3 audiovisuals sobre la recollida selectiva porta a porta. L'objectiu és donar a conèixer les principals característiques del sistema, els seus resultats i els motius pels quals aquest model de recollida esdevé una eficaç eina de prevenció dels residus municipals.