municipis

La Junta de Govern es reuneix amb l'Alcaldesa i regidors de Palau-Solità i de Plegamans

El passat 16 de juliol es va celebrar reunió ordinaria de la Junta de Govern de l'Associació.

La reunió es va celebrar a Bellaterra i va comptar amb la presència de l'Alcaldessa, el Regidor de Medi Ambient i els Grups de l'Oposició de l'Ajuntament de Palau-Solità i de Plegamans per parlar del funcionament del sistema porta a a porta a aquest municipi.

Palau-Solità i de Plegamans és també membre de l'Associació i de la Junta de Govern.

L'Associació, d'aquesta manera, vol donar suport al Govern de l'Ajuntament de Palau-Solità i de Plegamans en la seva tasca diària per aplicar i millorar el sistema de recollida selectiva porta a porta.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA