municipis

Finalitza la prova pilot de la recollida selectiva de residus a Tiquipaya i Vinto, a Bolívia

Durant la primera setmana d’agost es dóna per finalitzada la prova pilot de la recollida selectiva porta a porta de residus als municipis de Tiquipaya i Vinto.

Aquesta prova pilot s’emmarca dins l’assistència tècnica per consolidar les experiències de gestió dels residus a Tiquipaya i Vinto i convertir-los en referent a Bolívia, subvencionat per la Diputació de Barcelona i liderat per l’Associació PaP i que compte com a socis amb la Mancomunitat la Plana, l’Agència de Residus de Catalunya i l’empresa Spora.

Donant continuïtat als tallers generals de capacitació i sensibilització sobre la recollida selectiva realitzats durant el mes d’abril, el dia 26 de maig es va iniciar la campanya informativa porta a porta per desplegar la prova pilot en un dels barris de cada municipi.

Durant aquesta campanya, voluntaris van repartir a unes 150 famílies de cada municipi el material informatiu necessari amb el calendari de recollida i van fer la capacitació. El dia 22 de juny es va donar inici a la recollida selectiva dels residus municipals.

El primer dia de recollida es va observar una baixa participació dels veïns i dubtes sobre la manera correcta de lliurar els residus. Els voluntaris van fer un reforç de capacitació a peu de camió de recollida i paulatinament es va observar un increment constant en la participació, donant lloc que al 5è dia de recollida, veïns del voltant del barri pilot hagin sol·licitat rebre la capacitació porta a porta i posterior recollida selectiva dels seus residus, alguns d’ells han volgut participar a la prova pilot, lliurant els seus residus de manera selectiva.

Amb la fase pilot s’ha pogut validar el model de capacitació i el model d’aportació dels residus per a la recollida selectiva de residus orgànics i residus reciclables.

La finalització de la fase pilot dóna pas a l’inici de la segona part del projecte en el que es desplegarà la recollida selectiva a Tiquipaya en 5 barris més (unes 2.000 famílies/10.000 persones) i grans generadors del casc antic i a Vinto a 2 barris (unes 600 famílies/3.000 persones).

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA