municipis

L’Associació PAP lidera un projecte d'assistència tècnica en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament a Bolívia

La Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta una subvenció dins el marc d’assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament 2014, per a realitzar el projecte “Assistència tècnica per consolidar les experiències de gestió de residus als municipis de Tiquipaya i Vinto i convertir-les en referent a Bolivia".

El projecte compte com a socis a l’Associació PaP, l’Agència de Residus de Catalunya, la Mancomunitat la Plana, l’empresa Spora i els municipis de Tiquipaya i Vinto (Cochabamba, Bolívia).

Aquest projecte dóna continuïtat a un altre projecte finançat també per la Diputació de Barcelona “Assistència tècnica per a la millora de la gestió de residus municipals de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto (Bolivia).

Amb aquesta assistència tècnica es pretén assessorar als municipis en matèria de recollida selectiva i compostatge amb l’objectiu de consolidar la gestió correcta dels seus residus, de manera que esdevinguin un referent al departament de Cochabamba i a Bolívia. Hi ha previst, entre altres accions, realitzar un Pla d’implementació de la recollida selectiva porta a porta, amb la finalitat que aquestes primeres experiències es puguin extrapolar a altres municipis del territori.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA