municipis

L’AJUNTAMENT D’OLOST S’ADHEREIX COM A NOU MEMBRE DE L’ASSOCIACIÓ

Aquest dimarts 6 de maig s’ha aprovat l’adhesió de l’ajuntament d’Olost com a nou membre de dret de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta.

Olost va iniciar la recollida selectiva porta a porta el 18 de novembre de 2013 i recull porta a porta la fracció orgànica, multiproducte i resta.

Amb l’adhesió d’Olost ja són 19 municipis, 1 mancomunitat i 1 consorci els que formen part de l’Associació.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA