municipis

IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA A VILABLAREIX

Dilluns 21 d’octubre s’inicia la recollida selectiva porta a porta a Vilablareix.

Municipi de la Comarca del Gironès de 2.427 habitants, realitza la recollida porta a porta de les 5 fraccions: orgànica, envasos, vidre, paper i cartró i resta, mitjançant cubells amb xip per a identificar a cada usuari.

L’Ajuntament ha creat un web per a resoldre dubtes www.vilablareixportaaporta.cat i ha habilitat una oficina del porta a porta a les dependències municipals que es poden visitar de dilluns a divendres portaaporta@vilablareix.cat

Amb aquest ja són 106 municipis catalans que han optat per aquest sistema de recollida selectiva.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA