municipis

Manual Municipal de Recollida Selectiva Porta a Porta a Catalunya

L'Associació ha editat, el febrer del 2008, un Manual d'implantació de recollides selectives porta a porta a Catalunya, amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya i l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

El Manual té com a objectiu donar a conèixer les característiques i els resultats d’aquest sistema de recollida, amb la finalitat d’impulsar-ne la seva adopció i implantació adequada per part d’un major nombre de municipis. En el llibre, a més d'exposar quina és la seva situació a Catalunya, es presenten els diversos aspectes que cal tenir en compte a l'hora d'implantar una recollida selectiva porta a porta.

El manual aborda una explicació detallada dels aspectes pràctics que cal considerar en la seva aplicació: materials necessaris, peculiaritats comunicatives, possibilitats fiscals, particularitats que s’han de considerar en diferents contextos urbanístics, comunicació i seguiment necessaris, etc. També els resultats que es poden assolir en termes ambientals, així com les seves implicacions econòmiques, entre altres aspectes.

Durant l’estiu del 2008, es va distribuir per tots els Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Mancomunitats, Universitats i associacions de caire ecològic de tot Catalunya, per tal de donar a conèixer el manual a un major nombre d’institucions.

fletxa Veure document
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA