municipis

Estudi de la implantació del compostatge de la FORM a petita escala

La Vola (2009)
Es pot consultar a: http://www.biodiversitat.cat/Arxius_dades/estudi_compostatge.pdf

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA